Homeland,Västerbottens Museum in Umeå, Sweden (2015)